Babička

Knihu Babička napsala česká spisovatelka Božena Němcová v letech 1853 až 1854. Jedná se o nejznámější a také nejčtenější knihu Boženy Němcové, ve které autorka popisuje své vzpomínky na šťastné a bezstarostné dětství, které prožila v ratibořickém údolí. Kniha Babička patří ke zlatému fondu české literatury, která by neměla chybět v žádné české knihovně.

Děj knihy: 

Kniha líčí život babičky, která se přestěhuje z malé české podhorské vesnici ke své dceři Tereze. Tereza žila v prostém stavení, kterému místní říkali Staré bělidlo. Spolu se svým chotěm Janem vychovávali Vilímka, Adélku, Jana a Barunku.

Kolem venkovského stavení nechybělo domácího zvířectvo včetně dvou věrných psů Sultána a Tyrla. Babička se u Terezky vůbec nenudila, neboť jí pomáhala s každodenní prací v domácnosti a kolem stavení. Věnovala se rovněž svým čtyřem vnoučatům, které vedla k neokázalosti a skromnosti. Babička byla ze staré školy, takže vychovávala svá vnoučata podlých starých obyčejů a zvyků. Nejvíce si babička rozuměla s Barunkou.

V knize Babička rovněž vystupuje paní kněžna a slečně Hortenzie, které si babičku ze Starého bělidla velice cení a váží. Kněžna i slečna Hortenzie babičku velmi rády poslouchaly a v mnohém souhlasily s jejími názory.

Kniha končí tak, že babiččina vnoučata odcházejí na studia do města. Babička už také není tolik při síle, poněvadž stárne a onemocní. Kniha vrcholí tím, že všechny děti včetně Barunky se znovu vrací na Staré bělidlo, aby se s milovanou babičkou naposledy rozloučily. Kniha končí babiččinou smrtí.

Hlavní myšlenky knihy Babička je ukázat na vrozenou moudrost prostých lidí. Babička je prototypem prosté a laskavé ženy, která žije pro své děti a vnoučata. Božena Němcová v této své knize chtěla rovněž položit důraz na češství a lidový folklor.

Proměna

Povídka od Franze Kafky se zabývá přeměnou mladého muže na hmyz, kterému se rázem změnil život. Rodina má i nadále lidskou podobu, ale schopnost empatie a porozumění však postupem času zcela vytrácí. Svého syna tak brzy považují jen a pouze obtěžující hmyz.

Hlavní protagonisté

Samsa Řehoř – Jednoho dne se probouzí s podobou brouka , této skutečnosti čelí překvapivě s nadhledem a lehce, za to jeho rodina se s realitou nemůže zcela smířit. Vždy se staral o zabezpečení rodiny on sám, nyní je to na ostatních.

Markéta – sestra Řehoře, která bratrovu proměnu bere ze začátku velmi dobře, nakonec jej však začne nenávidět

Rodiče – přeměnu ve hmyz svého syna berou záporně, nenávist se vkrade také do jejich vztahu k Řehořovi

Příběh se začíná psát v den, kdy se Řehoř probouzí do nového dne s podobou brouka. První myšlenkou, která se mu usadí v hlavě je, jak se co nejrychleji dostat do práce a znovu se zapojit do pracovního procesu. On sám měl na starosti finanční prostředky pro chod rodiny. Jedině Markétka má snahu se o svého bratra starat, nutí ji k tomu pocit, že Řehoř je jí i nadále rodinným členem. Všichni se musí pustit do práce, aby mohli přežít. Dokonce jsou nuceni opustit nynější bydliště a nalézt si mnohem menší. Řehořova rodina nakonec dospěje k závěru, že Řehořova smrt bude pro všechny vysvobozením. Toto rozhodnutí přijde v okamžik, kdy Řehoř sám umírá.

Odkaz pro čtenáře

Autor poukazuje na jednání rodičů, kteří se v nezáviděníhodné situaci nedokázali postarat o syna, když on se o všechny staral sám až do posledního okamžiku.