Evropská integrace bez iluzi

Stručný popis knihy Václav Klaus se ve této knize snaží o stručný, ale zároveň výstižný popis evropské integrace od padesátých let minulého století až do roku 2010. Autor knihy líčí současnou etapu tohoto procesu, kterou vystihuje jako určitý mezistav, který nelze dlouho držet. Pokouší se o faktické ohodnocení ekonomických a hospodářských přínosů evropské integrace a ve zkratce sumarizuje postoje některých českých politických stran ke sjednocení Evropy. Prezident Klaus si samozřejmě ve své knize neodepřel vyjádřit svůj odpor a protest k evropské unifikaci, přičemž hájí existenci národních států. Jinou možnost k další integraci Evropy vidí v činnosti Evropské unie na základě mezivládní spolupráce suverénních a svrchovaných států. Hlavní a nejdůležitější úkol české politické reprezentace tkví v důsledné ochraně české suverenity a obraně národních zájmů. Zhodnocení knihy Kniha Václava Klause není prosta kritiky na současnou integraci Evropy, což ostatně nikoho, kdo zná českého prezidenta, nepřekvapí. Na druhou stranu se autor snaží vyzdvihnout klady a pozitiva z předchozích let, především z dob, kdy Evropa byla rozdělena na západní a východní. Dnešní situaci však Václav Klaus považuje za značně nestabilní a neudržitelnou. Kniha však není pouze negací dnešní nestabilní doby, ale uvádí i skutečné přínosy integrace. Světlo na konci tunelu vidí Václav Klasu v transformaci evropského sociálně-ekonomického systému a evropského integračního modelu. Autor sám doporučuje návrat od ekologicko-sociálně tržní ekonomiky zpátky k trhu. Evropské integraci škodí z Bruselu dirigovaná unifikace Evropy. Václav Klaus by uvítal aktivnější a činorodější spolupráci všech evropských zemí. Kniha od Václava Klause Evropská integrace bez iluzi vyšla v roce 2011 v nakladatelství Knižní klub a má 151 stran.

Publikováno: 28. 11. 2012

Kategorie: Odborná literatura

Autor: Kamila Straková