Na západní frontě klid

Knihu Na západní frontě klid napsal německý spisovatel Erich Maria Remarque v roce 1928. Jedná se o knihu, ve které autor popisuje zdrcující zážitky z první světové války.

Stručný obsah

Vypravěč románu je současně hlavní postava. Jedná se o středoškolského studenta Pavla Baumera. Po propuknutí první světové války se Pavel Baumer přihlásí společně se svými kamarády z gymnázia do armády. Na všechny válečné útrapy vzpomíná jako ostřílený voják.

Kniha Na západní frontě klid popisuje celou řadu zážitků z války. V knížce se například dočteme o budování zákopů nebo o prvních bojových střetech. Pisatel knihy pokračuje líčením válečných hrůz, čtenář je tak postupně seznamován s bombardováním, plynovými útoky i krvavými boji vojáka proti vojákovi. Autor knihy však také nezapomíná na lidskou sounáležitost, solidaritu, soudržnost a přátelství.

Pavel Baumer postupem času ztrácí své mladické ideály a opouští své předchozí názory. Silně si uvědomuje především nesmyslnost a zbytečnost války. K tomuto úsudku přispěje také velkým dílem i smrt jeho dobrého kamaráda Katzinského, který ho učil prvním vojenským dovednostem. Po zranění se Pavel Baumer znovu vrací na válečnou frontu. Je to však v době, kdy se nezadržitelně blíží konec války. Pavel se však konce války nedožije, neboť umírá v době, kdy oficiální depeše z frontové linie oznamovaly „na západní frontě klid“.

Zhodnocení knihy

Hlavní myšlenka knihy Na západní frontě klid je přiblížit velkou hrůzu a strašné utrpení statisíců vojáků, kteří museli v nelidských podmínkách bojovat za svou vlast. Autor knihy se snaží všem lidem přiblížit útrapy a těžkosti války. Vojáci, kteří jednou prošli válkou, jsou negativně poznamenáni na celý zbytek svého života. Román Na západní frontě klid je sugestivně napsanou knihou, která určitě stojí za předčtení.

Napiš komentář

od Redakce