Na západní frontě klid

Knihu Na západní frontě klid napsal německý spisovatel Erich Maria Remarque v roce 1928. Jedná se o knihu, ve které autor popisuje zdrcující zážitky z první světové války. Stručný obsah Vypravěč románu je současně hlavní postava. Jedná se o středoškolského studenta Pavla Baumera. Po propuknutí první světové války se Pavel Baumer přihlásí společně se svými kamarády z gymnázia do armády. Na všechny válečné útrapy vzpomíná jako ostřílený voják. Kniha Na západní frontě klid popisuje celou řadu zážitků z války. V knížce se například dočteme o budování zákopů nebo o prvních bojových střetech. Pisatel knihy pokračuje líčením válečných hrůz, čtenář je tak postupně seznamován s bombardováním, plynovými útoky i krvavými boji vojáka proti vojákovi. Autor knihy však také nezapomíná na lidskou sounáležitost, solidaritu, soudržnost a přátelství. Pavel Baumer postupem času ztrácí své mladické ideály a opouští své předchozí názory. Silně si uvědomuje především nesmyslnost a zbytečnost války. K tomuto úsudku přispěje také velkým dílem i smrt jeho dobrého kamaráda Katzinského, který ho učil prvním vojenským dovednostem. Po zranění se Pavel Baumer znovu vrací na válečnou frontu. Je to však v době, kdy se nezadržitelně blíží konec války. Pavel se však konce války nedožije, neboť umírá v době, kdy oficiální depeše z frontové linie oznamovaly „na západní frontě klid“. Zhodnocení knihy Hlavní myšlenka knihy Na západní frontě klid je přiblížit velkou hrůzu a strašné utrpení statisíců vojáků, kteří museli v nelidských podmínkách bojovat za svou vlast. Autor knihy se snaží všem lidem přiblížit útrapy a těžkosti války. Vojáci, kteří jednou prošli válkou, jsou negativně poznamenáni na celý zbytek svého života. Román Na západní frontě klid je sugestivně napsanou knihou, která určitě stojí za předčtení.

Publikováno: 03. 12. 2012

Kategorie: Čtenářský deník

Autor: Kamila Straková